Ο τόπος μας: Μέρη με ιστορία - Δ1

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ1 τάξης στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος  και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 7 της 1ης ενότητας, «Ο τόπος μας: Μέρη με ιστορία», αναζήτησαν τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης μας. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και καταγραφή των μνημείων και ακολούθησε ατομική αναζήτηση πληροφοριών για κάποια από αυτά.
Η εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών ήταν εντυπωσιακή, όπως και τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Κατέφυγαν στο διαδίκτυο, σε εγκυκλοπαίδειες και γενικά σε πληροφοριακό υλικό. Κατέγραψαν τις πληροφορίες και το φωτογραφικό υλικό που βρήκαν και το παρουσίασαν στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους.
       Μερικά από τα πονήματα των παιδιών φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες
  
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου